bg en

Бизнес партньори

Ако сте бизнес с който споделяме общо разбиране за социална отговорност и начините за нейното осъществяване, готови сме с радост да си сътрудничим. Предлагаме ви възможността да се обвържете със значими екологични и социално отговорни каузи, заедно с нас - организация с безупречна репутация. Дейността ни е постоянна, което позволява на компанията ви да преследва своите дългосрочни стратегически цели.

Може да ни подкрепите по различни начини:

  • Чрез корпоративно дарение за Спешен фонд за биоразнообразието или кауза по ваш избор.
  • Маркетинг, свързан с кауза. Маркетинговите програми от този тип ще позволяват на вашите клиенти да подкрепят кауза чрез закупуването на определен продукт или услуга. Това е ефективен начин да добавите стойност към продукт или марка и да осигурите публичност за политиките относно социалната отговорност на вашата компания.
  • Дарения по ведомост. Компанията може да инициира набиране на средства от служителите, като след това удвои събраната сума.
  • Вашата компания може да посочи Българска фондация Биоразнообразие като бенефициент на свои фондонабирателни кампании или да спонсорирате събития, организирани от нас.
Вярваме, че начините за партньорства между нас са многообразни и ако имате конкретна идея свържете се с нас: bbf@biodiversity.bg 

Ако желаете да получите документ за направеното дарение и да се възползвате от данъчни облекчения, пишете ни на горепосочения имейл адрес.