bg en

За Балкана и хората

За Балкана и хората

Проектът е четиригодишен (септември 2012 – септември 2016 г.) и се изпълнява в партньорство от четири швейцарски и шест български партньори (включително и Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.
Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски франка - съфинансиране от българските партньори.

Новини за проекта и дейностите му на: http://forthenature.org/swissprogramme

Едно от основните предимства на проекта е, че работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси.
Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

Проектът има три важни аспекта:
• Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
• Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
• Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

БФБ е един от партньорите по проекта и отговаря за комуникацията на целия проект, както и за привличането на гражданското общество, създаването на бъдещите лидери в природозащитата, развитие на коалицията "За да остане природа в България", създаване на Детска природна академия и др.

Идеен проект на Детска природна академия "Узана" 4.28 MB (pdf) Свали