bg en

Управление и екип

Българска фондация „Биоразнообразие“ вярва, че управлението на всяка гражданска организация трябва да е прозрачно и при спазване на най-добрите практики за управление на финансовите и човешки ресурси. Всяка година БФБ публикува годишен отчет за дейността си.
 

Органи на управлението


Българска фондация „Биоразнообразие“ има следните органи на управление:
 

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) се състои от най-малко 5 и най-много 7 члена , които определят целите, програмата, дейностите и бюджета на фондацията. УС одобрява годишните отчети на фондацията. Членовете на УС са доказани професионалисти с опит в областта на природните и социалните науки:
Бертран Сансонен
Бертран Сансонен
Вера Петканчин
Вера Петканчин
Готлиб Дандликтер
Готлиб Дандликтер
Пламен Димитров
Пламен Димитров
Росен Василев
Росен Василев

Изпълнителен директор

УС назначава изпълнителен директор, който организира и ръководи дейностите на фондацията, и я представлява пред трети лица.
Румяна Иванова
Румяна Иванова

Изпълнително бюро

Изпълнителното бюро е консултативен орган, който подпомага работата на изпълнителния директор и гарантира ефективно съвместно управление на фондацията и прозрачен процес на вземане на решения.

Членовете на изпълнителното бюро са:
Петко Цветков
Петко Цветков
Радостина Ценова
Радостина Ценова
Йорданка Славова
Йорданка Славова
Десислава Живкова
Десислава Живкова

Нашият екип

Румяна Иванова
Румяна Иванова
Изпълнителен директор
rumyana.ivanova@biodiversity.bg
Радостина Ценова
Радостина Ценова
Комуникатор
radostina.tzenova@biodiversity.bg
Стефан Аврамов
Стефан Аврамов
Координатор "Защитени територии и видове"
stefan.avramov@biodiversity.bg
Петко Цветков
Петко Цветков
Координатор "Зелен пояс и Натура 2000"
petko.tzvetkov@biodiversity.bg
Йорданка Динева
Йорданка Динева
Координатор "Кампании"
jordanka.dineva@biodiversity.bg
Дияна Костовска
Дияна Костовска
Ръководител на LIFE проект Лагуната на живота
diyana.kostovska@biodiversity.bg
Спас Узунов
Спас Узунов
Координатор природозащитни дейности, проект Лагуната на живота, LIFЕ
spas.uzunov@biodiversity.bg
Диана Павлова
Диана Павлова
експерт Подкрепящи биоразнообразието бизнеси / Лагуната на живота
diana.pavlova@biodiversity.bg
Десислава Живкова
Десислава Живкова
Администратор
desislava.zhivkova@biodiversity.bg
Катрин Томова
Катрин Томова
експерт Биосферни паркове
katrin.tomova@gmail.com
Петя Шереметова
Петя Шереметова
Комуникатор
petya@biodiversity.bg
Владимир Милушев
Владимир Милушев
Управител на клон "Беласица"
vladimir.milushev@biodiversity.bg
Росен Василев
Росен Василев
Координатор проекти
rossen.vassilev@biodiversity.bg
Мартина Колева
Мартина Колева
Координатор Екотуризъм
martina.koleva@gmail.com