bg en

Управителен съвет на БФБ

12.03.2009
                                  
0. Избор на председателстващ срещата
1. Представяне и приемане на Годишен и Финансов доклад на БФБ за 2008 годена
2. Представяне и приемане на Оперативния план и Бюджета на фондацията за 2009 г
3. Избор на нови управители за клоновете Беласица и Калиакра
4. Дискусия по предложенията за нови членове на Управителния съвет
    Разни
    Определяне дата на следващия Управителен съвет, теми, председателстващ