bg en

Уебинар на тема "Динамика и смущения в българските иглолистни гори и метод за проучването на тези процеси"

Момчил
11.04.2020
На 14 април от 17:30 часа (16:30 - 17:30 CET) ще се проведе уебинар по програма "Бъдещи природозащитници" на тема: "Динамика и смущения в българските иглолистни гори и метод за проучването на тези процеси". Включете се в него след безплатна регистрация в платформата zoom.us - https://zoom.us/meeting/register/upYvdOiprzoo5KQbN2DNu9vKonwkwXG10w
 
В последните десетилетия в европейските гори се случват многобройни негативни въздейстия като ветровали, щети от лед и мокър сняг, пожари, масово развитие на насекоми  и др. В уебинара доц. д-р Момчил Панайотов от Лесотехническия университет в София ще представи резултатите от научни проучвания на иглолистни гори в резервати в България. Ще се обсъдят въпросите доколко тези многобройни процеси и въздействия са част от естествената динамика в горите или са причинени от човешка намеса или климатичните промени.
 
Уебинарът е организиран по проект "Бъдещи природозащитници", който се изпълнява с подкрепата на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства с Договор № 2018-1-BG01-KA203-047962