bg en

Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните

Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните

Проектът „Трансгранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие”, №8271/акроним ЕСА се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”

Основната цел на проекта е повишаване на съпричастността на хората към опазването на природното наследство чрез използване на иновативни IT технологии.

Дейностите по проекта включват:
• Създаване на три екологични информационни „клетки” в община Доксато, община Баните и Благоевград. Това включва създаване на 3 стаи за добавена (увеличена) реалност (Augmented reality room), 3 информационни киоски и интерактивен интернет портал.
• Организиране на семинари, които да привлекат внимание върху важни за опазването на околната среда въпроси и обмяна на добри практики;
• Създаване и отпечатване на Наръчник за зелен бизнес, който да привлича и информира инвеститорите за високите възможности на „зелена” икономика и възможностите за развитие на зелен бизнес.
• Организиране на заключителна конференция по проекта, която да подпомогне популяризирането на резултатите по проекта.

Период на изпълнение: 24.03.2011 – 24.08.2012
Общ проектен бюджет: 352 102 €

листовка 374.83 KB (pdf) Свали