bg en

Тема: Представяне на проект ГИС – Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа

EAA Grants
31.03.2014
02.04.2014 (сряда) от 18:30 ч., зала 163, в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”
Лектори: Петър Тодоров и Таня Георгиева Шнел
Знаете ли какво е ГИС?
Знаете ли какво се крие зад привидно сложните думи гражданско наблюдение и застъпничество за политики за устойчиво развитие?
Знаете ли каква е връзката между голямо количество пространствени данни, уеб базирана ГИС платформа и гражданска активност?
И знаете ли какво се случва в Норвегия?
Ако искате да разберете - заповядайте на 02.04.2014 (сряда) от 18:30 ч., зала 163, в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”

Където част от екипа на най-новия проект на БФБ, изпълняван съвместно с Норвежката агенция по околна среда, ще ви разкаже за самия проект и за това какво е общото между Гражданската активност, Информационните системи и Съхранената природа.

Ще бъдат представени и предстоящите по проекта обучения първото от които е „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“ за което ще започнем да набираме участници.

Представянето е част от изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ http://www.ngogrants.bg/
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.