bg en

Семинари за устойчив туризъм в Осогово

осогово
01.03.2010
Събитието беше организирано с любезното съдействие на Община Кюстендил, Дирекция по туризъм към Общината и Съвета по туризъм и се проведе в Балканския бизнес център в гр. Кюстендил. Срещата беше насочена към кметовете и кметските наместници от населени места в Община Кюстендил, предприемачи в сферата на туристическите услуги, неправителствени организации и частни лица, които се занимават с туризъм или проявяват интерес към тази дейност.

Основната цел на семинара беше да запознаят участниците с основните принципи на устойчивия туризъм и възможностите за неговото развитие в Осогово. Бяха представени успешни примери и добри практики и тяхната приложимост за региона. Представена беше инициативата Европейски Зелен пояс, както и мястото и ролята на планината Осогово за устойчивото развитие на региона и опазване на природата в общоевропейски контекст. В срещата се включиха над 30 участници сред които Секретарят на Община Кюстендил, кметове и кметски наместници, представители на Държавно ловно стопанство - Осогово, Съвет по туризъм, тур-операторски агенции и други заинтересовани страни.

В следствие на заявен интерес от Община Невестино към темата и към разкриването на възможности за развитие на туризъм на 24.02.2010 г. се проведе втори семинар по същата тема. Срещата беше организирана с любезното съдействие на кмета и еколога на община Невестино. В срещата участваха кмета на община Невестино, както и други представители на общината, местния частен туристически бизнес, кметове и кметски наместници от населените места на територията на община Кюстендил.

Основни лектори по темите бяха Симана Марковска от Пирински туристически форум, Петко Цветков и Петър Тодоров от Българска фондация Биоразнообразие.