bg en
SaveGreen
17.12.2020
Проектът SaveGREEN се обръща към критичната тема за екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.

В момента екокоридорите са застрашени от липсата на адекватно планиране на инициативи за икономическо развитие. Линейната транспортна инфраструктура, градското развитие, интензивните селскостопански, горски и водни управленски практики могат да прекъснат екологичните коридори, да причинят смъртни случаи от трафик и да намалят репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на екосистемните услуги, от които всички зависим.

Чрез подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на опазването на природата, управлението на природните ресурси (т.е. дивата природа, горите, водите), транспорта и земеползването/териториалното планиране, SaveGREEN ще подобри свързаността на Зелената инфраструктура в долините на Карпатите, Алпите и планините от Балканския полуостров. Това ще стане чрез планиране и прилагане на съгласувани интегрирани мерки за смекчаване до минимум на отрицателното въздействие на икономическото развитие.

Пилотните зони по проекта са:
1.Гората Кобернаусер (Австрия)
2. Пьотшинг, Алпийско - Карпатски коридор (Австрия)
3. Трансгранична зона Бескиди - Кисуце (Чешка република-Словакия)
4. Трансгранична зона Новохрад - Ноград (Словакия-Унгария)
5. Закарпатска област (Украйна)
6. Долината на Муреш (Арад - Дева, Румъния)
7. Долината на Муреш (Търгу Муреш - Търгу Нямц, Румъния)
8. Коридор Рила – Верила - Краище (България)

SaveGREEN ще насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори в долините на Карпатите, Алпите и българските планини.

Websiteinterreg-danube.eu/savegreen
Продължителност на проекта: 1 юли 2020 – 31 декември 2022
Финансиране: € 2 756 617.57
Донор: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Партньори по проекта:

Австрия: WWF Централна и Източна Европа (Водещ партньор), Австрийска агенция по околната среда
България: Черноморска мрежа на НПО; Българска фондация Биоразнообразие
Чешка република: Приятели на Земята, Клон Оломоуц; Център за изследване на транспорта
Унгария: Европейска мрежа за биологично разнообразие CEEWeb; Университет "Св. Ищван"
Румъния: Асоциация Заранд; И Пи Си Консултации за околната среда ООД; WWF Румъния
Словакия: WWF Словакия; Словашкия Технологичен Университет в Братислава – SPECTRA Център за върхови постижения на ЕС

Асоциирани партньори по проекта:
SaveGreenАвстрия: Австрийско министерство на транспорта, иновациите и технологиите; Федерално министерство за устойчивост и туризъм
България: Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите; ДП Югозападно държавно предприятие - Благоевград
Чешка република: Министерство на околната среда на Чешката република; Агенция за опазване на природата на Чешката република
Франция: Европейска инфраструктурна и екологична мрежа (IENE)
Германия: Държавно министерство на околната среда и защита на потребителите в Бавария
Гърция: ЕГНАТИЯ ОДОС S.A.
Унгария: NIF Развитие на националната инфраструктура, частна компания с ограничена отговорност; Министерство на земеделието; Дирекция на Национален парк Дунав-Иполи
Румъния: Министерство на околната среда, водите и горите; Министерство на благоустройството, развитието и администрацията; Министерство на транспорта, инфраструктурата и съобщенията
Словакия: Държавна природозащитна служба на Словашката република; Министерство на околната среда на Словашката република; Министерство на транспорта и строителството на Словашката република; Национална магистрална компания
Украйна: Държавен институт за пътни изследвания „М. П. Шулгин“ ДП - Держдор НДИ ДП; Отдел по екология и природни ресурси към администрацията на Закарпатска област
 
Факт лист 40.96 MB (pdf) Свали
Флаер 7.62 MB (pdf) Свали
Банер 29.36 MB (pdf) Свали