bg en

Евро-Вело 13 на Балканския полуостров

Основната задача на проекта е да създаде работна рамка за изграждане на югоизточния участък от европейския веломаршрут “Пътят на желязната завеса”, който възниква по идея на евродепутата Михаел Крамер. Началната му точка е Баренцово море, общата му дължина е 6800 км, минава през 22 европейски държави и стига до Черно море. Желязната завеса или разделителната линия между Изтока и Запада в миналото, позната и като Зелен пояс, е ”мостът” между пограничните територии в тази част на Европа и предпоставка за трансгранично сътрудничество по отношение устойчивото им развитие.

Предложеният план включва мерки за изграждане и промотиране на последния участък от маршрута с дължина 1700 км, който започва от границата между Сърбия и Румъния, минава през граничните райони между България и съседните Сърбия, Македония, Гърция и Турция, и завършва при Черно море.
Проектът цели създаването на мрежа от заинтересовани страни, които да участват в разработването на веломаршрута, както и да се оформят дългосрочни стратегии за неговото изграждане, промотиране и използване за развитието на алтернативния туризъм в граничните райони. Необходимо е и въвеждането на европейските стандарти за веломаршрути, които ще допринесат за усъвършенстването на велотуризма в България.
В дейностите по проекта са включени проучване на терените и инфраструктурата, както и срещи със заинтересовани представители от отделните райони - общини, местни НПО, собственици на къщи за гости и др. Проектът предвижда шест работни семинара в районите по маршрута и създаване на групи, които ще управляват дейността на местно равнище. Ще бъде направен анализ на приложимостта на проекта, на неговия туристически потенциал, като бъде проучено местното предлагане на туристически услуги, както и културно-историческите и природни ресурси в районите. След това ще бъде направена икономическа оценка на проекта и ще бъдат разгледани възможностите за финансиране.
Българските партньори по проекта са БААТ, Българска фондация Биоразнообразие, Фондация Екообщност, и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, a международните - румънската велоасоциация Байк атак и гръцката община Тасос.
Продължителност на проекта: 01.01.2011 – 31.12.2011
Повече информация за европейския веломаршрут “Пътят на желязната завеса”можете да получите на www.ironcurtaintrail.eu

Евро-Вело 13 на Балканския полуостров