bg en

Остават само няколко дни за да се включите в конкурса на БФБ за „Зеления пояс”

30.07.2006
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) организира изложба на снимки на характерни пейзажи от двете страни на границата в районите на Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахина, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопи, Сакар, Странджа. БФБ заплаща на авторите по 40 лв. за всяка снимка, която бъде избрана за участие в изложбата.

Краен срок за изпращане на снимки - 6 август 2006 г.

повече подробности на
http://photo-cult.com/konkurs_info.php?id=6
или
Боян Рашев, телефон: (+359) 2 984 11 75,
мобилен: (+359) 888 295768,
е-mail: boyan.rashev@biodiversity.bg