bg en

Опазване на биоразнообразието и еко образование в Костинброд

Проектът е осъществен в периода 2007-2010 г. от БФБ и Фондация “Инициативи без граници” с финансиране от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ), от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и от Община Костинброд, на обща стойност 122’633 лв.
В рамките на проекта е направено систематично проучване и картиране на глобално значимите хабитати и видове животни, растения и гъби на територията на общината. Подготвени и внесени в МОСВ са четири предложения за нови защитени територии, направени са почиствания на влажни зони и поставени 10 нови платформи за гнездене на щъркели, проведени са многобройни срещи и обучения на местни хора.
Продължават да се използват и поддържат изградените беседки, мостчета и информационни табели във важни за местния туризъм обекти. Училищата в общината са обзаведени с интерактивни кътове и уредби, работят и клубовете „Приятели на природата”, а читалището в града организира годишно състезание „Натура 2000”.
Създаден е специален уеб сайт http://bio.kostinbrod.bg, успешно се разпространява и научно-популярната брошура «Биоразнообразието на Община Костинброд».
Листовка 361.36 KB (pdf) Свали