bg en

Новини

23.12.2006
Среща за екологичните мрежи в Будапеща
През декември в Будапеща се проведе среща за заинтересованите страни в разработването на екологични мрежи. Акцент беше екологичната мрежа „Натура 2000” и предварителната работа преди изготвянето на списъците в държавите членки на ЕС. От българска страна участваха представители на МОСВ и БФБ. България е представила своя опит от въвличането на местните хора в разработването на Плана за управление на Национален парк „Пирин”, изготвен през 2002 от Фондация Биоразнообразие.
22.12.2006
Проучване на биоразнообразието в речни участъци засегнати от наводненията
През ноември БФБ успешно завърши Проучване на биоразнообразието в речни участъци засегнати от наводненията по задание, финансирано от ГЕФ – Проект Родопи. Проучването обхваща поречията на р. Арда, Върбица, Чепеларска, Чепинска и техни притоци.

Повече
21.12.2006
Работна среща за устойчиво управление на средното течение на р. Марица
На 15 Декември 2006 г. се състоя Работна среща за устойчиво управление на средното течение на р. Марица. Срещата се проведе в рамките на проект „Живи реки”, финансиран и изпълняван съвместно от Българска фондация Биоразнообразие и Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район с център Пловдив. Община Първомай, на чиято територия се намират някои от последните запазени естествени крайречни и островни гори в поречието на р. Марица, е активен партньор в проекта и домакин на първата от формална работни срещи.
Повече
18.12.2006
Пресконференция за Натура 2000
На 18.12.2006 г. се проведе пресконференция за Натура 2000, организирана от организациите, подкрепящи европейската екологична мрежа. Представиха се дейностите на неправителствените организации, свързани с Натура 2000, ролята на научната общност в процеса и причините за усилената опозиция срещу мрежата. Организаторите обявиха предстоящото гражданско присъствие на 21 декември от 10.00 часа пред Министерски съвет. На всички присъстващи бяха раздадени зелени лентички – символ на съпричастност за запазването на българската природа.
16.12.2006
Изтече срокът за студентските дипломни работи

Изтече срокът за внасяне на предложения за финансиране на студентски дипломни работи. Получени бяха 17 предложения от студенти в 9 различни факултета на ВУЗ в България. До края на годината ще бъдат известни темите, които БФБ ще избере да подпомогне. Прилагаме списък на получените предложения. Информация за одобрените теми може да намерите в раздела ни "За Студенти и ученици"

12.12.2006
Конфликтите между животните и хората - лекция в БФ

Заповядайте във вторник, 12.XII. от 18:00 часа, в Биологическия факултет, Софийски Университет, аудитория 105, на презентация на тема "Конфликти между животни и хора по света и в България. Управление на конфликтите". Лектор ще бъде Емилиян Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна.

11.12.2006
Приключи Регионалният кръг на "Натура 2000" в Бургас и Хасково

На 9 декември (събота) се проведе Регионалният кръг на състезанието «Натура 2000», което се организира от Българската фондация Биоразнообразие, Регионалните инспекции по околната среда и водите – Бургас и Хасково, както и Дирекцията на Природен парк “Странджа” (за Бургаски регион)

Повече
Обменно пътуване до Керкини за хората от Беласица
10.12.2006
Обменно пътуване до Керкини за хората от Беласица

БФБ организира на 07.12.2006 г. обменно посещение до Национален парк “Керкини”, Гърция. Основната идея бе запознаване на българските участници от района на Беласица с ползите от съчетаването на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси в Национален парк “Керкини”.

Повече
08.12.2006
Транс-гранично сътрудничество в рамките на „Зеления пояс”
В края на ноември БФБ организира семинар за планиране на транс-граничното сътрудничество между България и Македония във връзка със „Зеления пояс”. Целта на семинара бе да се обмени опит в природозащитните проекти за Зеления пояс и да се планират следващи стъпки на сътрудничество. 20 участника от различни НПО, научни и държавни институции от двете страни представиха своите дейности за опазване на планините Ябланица и Пелистер в Македония, както и Беласица, Пирин и Родопите в България.
Повече
06.12.2006
Изложбата за гъбите гостува в Костинброд

За втори път тази година, БФБ гостува на Община Костинброд със своя изложба - този път във връзка с Годината на гъбите. Интерактивната изложба, но и вкусната гъбена супа привлякоха ученици и гости на тържеството по откриване на изложбата. В момента БФБ разработва проект за изследване и опазване на района около Костинброд, съвмстно с Община Костинброд.

28.11.2006
"ЗЕЛЕНИЯТ ПОЯС - МЕСТА ЗАБРАНЕНИ, ЗАБРАВЕНИ, ЗАПАЗЕНИ..."
БФБ ви кани на изложба с фотографии от районите на Зеления пояс в България – Западна Стара планина, Огражден, Беласица, Родопите, Странджа и др. Тя ще бъде представена в галерия "Дебют" (бул.Васил Левски 62 - срещу кино Одеон - в училището за Изящни изкуства) от 4 до 9 декември 2006 г. в часовете от 12 до 18.00.
В изложбата са включени избраните фотографии от конкурса «Зелен пояс», в който участваха около 2500 фотографии и над 150 автора.
На изложбата имате възможност да направите дарение и да получите сувенир с логото на Зеленият пояс!
Очакваме ви!
28.11.2006
Лекция за хищните птици

Заповядайте на 28.11.2006 г. на следващата лекция, организирана от БФБ – „Дейности по опазване и изследване на хищните птици в България през 2006 г. Как всеки може да се включи и допринесе?”. Лектор е Ивайло Ангелов, часът е 18.00, мястото – зала 105 на Биологическия факултет на СУ.

Повече подробности за Програмата на обучителния курс и за образователните дейности на БФБ може да намерите в нашия сайт в раздел "За студенти и ученици".

15.11.2006
БФБ ОРГАНИЗИРА ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ ЗА СТУДЕНТИ ДО ЕЗЕРОТО КЕРКИНИ
Тази събота и неделя БФБ организира пътуване с влак до езерото Керкини в Гърция. Тръгва се на 18.XI (събота) в 7:00 от Централна гара, София. Срещата на участниците е в 6:30 под часовника пред централния вход на ЖП гарата. Пристигаме в Гърция в 11:52 на спирка Родополис до езерото Керкини. 
 
 
Повече
13.11.2006
БФБ ЗАПОЧВА ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА СТУДЕНТИ: “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО”
Първата презентация на тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ: ОЦЕНКА НА МЕТОДИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В 28 ПРОЕКТА ПО СВЕТА” с лектор: Ивайло Ангелов ще бъде на 14 ноември 2006 г. (вторник). 
 
Очакваме ви всеки вторник от 18.00 часа, зала 105 на Биологическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски”!
 
Повече
13.11.2006
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

БФБ за трети път обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на опазване на биоразнообразието и управление на защитените територии. Необходимо е студентите да изпратят попълнен ФОРМУЛЯР до 15 декември 2006 на е-мейл: stefan.avramov@biodiversity.bg

Повече
Празник на гъбите в Каблешково
12.11.2006
Празник на гъбите в Каблешково

В изключителен празник на гъбите се превърна за децата от ОУ “Елин Пелин” – Бургас съвместната инициатива на БФБ и Фондация “Зелен бряг”, посветена на Годината на гъбите.

Повече
28.10.2006
ДЕНЯТ НА ЧЕРНО МОРЕ В ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „КАЛИАКРА”
За първи път новата експозиция на ПЦ “Калиакра” в с. Българево ще бъде показана пред широката публика. Екипът на БФБ ще използва Международния ден на Черно море, за да запознае местните хора с богатството, но и с проблемите на нашето море.
 

Повече
26.10.2006
Екип на БФБ участва в Пан-Европейската среща на IUCN

Повече от 200 делегати от 37 държави взеха участие във важната среща на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в Барселона. Сред тях бяха и 4-ма представители на БФБ. От 18 до 21 октомври 2006 г. участниците дискутираха визията за природата на Европа след 2010, като основа за икономическо и социално благоденствие. Срещата беше важна за бъдещото развитие на IUCN в Европа.

Повече