bg en

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

21.05.2006
Конвенцията за биологично разнообразие тази година посвети Международния ден на опазването на биоразнообразието в сухите зони – това включва полу пустини, савани, степи и вкл.средиземноморски пейзажи. Тези райони имат изключително богатство на биологично разнообразие, но също така са средство за прехрана на повече от 2 билиона човека. В тези райони рядко вали, затова са доста деликатни.
Повече информация на
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2006.shtml