bg en

Летен университет на ЮНЕСКО

Летен университет на ЮНЕСКО
България за пръв път бе домакин на Летния университет на ЮНЕСКО, който цели да осигури висококачествено обучение на студенти, млади учени и практици от биосферните паркове от Европа и Средиземноморието и се проведе между 21 и 28 юли в района на Биосферен парк Централен Балкан. Тази година темата беше „Интегрирано управление, устойчив туризъм и насърчаване на биосферните паркове“, а участниците бяха ангажирани чрез активен учебен процес, възможност да разработват идеи за съвместни проекти, насочени към биосферните паркове, като същевременно преживяват богатите природни и културни забележителности на Централен Балкан.

Летен университет на ЮНЕСКО


В продължение на една седмица участниците успяха да се запознаят с природните, културните и туристическите достойнства на биосферен парк „Централен Балкан“. Програмата им съдържаше освен теоретична и практична част, включваща посещение на забележителностите на градовете Карлово и Троян, на фермите „Под Балкана“ в с. Васил Левски, Карловско и био ферма „Розино Органик Фарм“ в с. Розино, на туристическите атракции лифт „Сопот“ и Екопътека „Бяла река“, на комплекс „Дамасцена“, екохотели, къщи за гости и др. По време на участието си, те успяха да научат повече за производство на розово масло в района на Павел Баня, винопроизводство в Шато Копса и др. Дегустираха и вкусни местни продукти и научиха повече за зеленото сирене на Черни вит. Насладиха се на български автентичен фолклор, представен от ансамбъла на Народно читалище „Васил Левски“ 1861, гр. Карлово и споделиха много други интересни моменти.

Летен университет на ЮНЕСКО


Биосферен парк “Централен Балкан” обхваща площ от 369 хиляди ха, включително 5 общини и 7 природни резервата, както и над 580 км туристически пътеки (за конна езда, колоездене и наблюдение на диви животни). Части от него са под защита от 1948 г., а територията е обявена за биосферен парк с настоящите й граници през 2017 г. Летният университет се проведе както в северната, така и в южната част на Централен Балкан и имаше за цел да популяризира програмата „Човекът и Биосферата“ (МАВ) в региона. В това отношение, въпреки че защитената зона е добре известна, концепцията за БП и възможностите, които тя предоставя, все още не са добре разбрани и насърчавани, и е необходима допълнителна информация.

Летен университет на ЮНЕСКО

 
Обучаващите бяха над 35 младежи под 35-годишна възраст от 15 различни страни, които активно работят в биосферни паркове или от области, номиниращи своя територия към програмата МАВ, както и млади учени, работещи по въпросите на устойчивото развитие, биосферните паркове, екологичните политики, туризма и защитените територии.На заключителната среща младите специалисти от 15 държави представиха своите препоръки и предложения за бъдещи проекти и инициативи както на местно, така и на международно ниво. Те бяха обобщени след съвместна работа между лектори и обучаващи в следните четири групи: мащабни съвместни комуникационни проекти, насърчаващи програмата Човекът и биосферата (на местно и международно ниво); свързване и включване на млади хора в мрежата Човекът и биосферата; подобряване на местните продукти и туристически услуги за устойчиво развитие на територията; образование за устойчиво развитие в рамките на биосферните паркове.
Сред най-интересните предложения са: създаване на национален младежки комитет за биосферните паркове; изработване на обща интегрирана карта на туристическия потенциал биосферен парк Централен Балкан; обучение на туристическия сектор във възможностите, които предлага биосферен парк „Централен Балкан“ и др. Беше обсъдено и предложението за създаване на обща марка за биосферния парк, която да включва както туристическите атракции, които се намират на територията му, така и местните производства и продукти, характерни за региона.

Летен университет на ЮНЕСКО


Всички идеи ще бъдат представени пред представители на общините, намиращи се на територията на биосферния парк, както и на дирекцията на Национален Парк „Централен Балкан“ и ще служат за основа на бъдещото още по-успешно управление на биосферен парк „Централен Балкан“.
 
В края на дискусията председателят на Националната комисия на ЮНЕСКО в Гърция Майкъл Скулос отправи призив към заместник кмета на община Троян и ръководството на Национален парк „Централен Балкан“ да информират и да включат активно в обсъжданията на бъдещето на биосферния парк всички заинтересовани страни – жители, местен бизнес, местни институции, туристически и неправителствени организации, и др. За да могат всички те заедно да работят за устойчивото развитие на района и да се гордеят, че принадлежат към запазената марка биосферен парк, носеща признание и популярност в цял свят.

Летен университет на ЮНЕСКО


Програмата на събитието може да бъде изтеглена оттук/files/File/Summer%20UNIVERSITY_program.pdf
 
Снимки от събитието тук

Всички презентации от Летния университет можете да свалите оттук:


Владимир Владимиров, MAB България - /files/File/V.Vladimirov_Bulgarian%20MAB%20Committee.ppt

Станислав Георгиев, РИОСВ Бургас - /files/File/S.Georgiev_Uzunbudzhak%20BR%20.pptx

Сергей Александров, НПЦБ  - /files/File/S.Aleksandrov_CBNP.pptx

Стоян Стоянов, PR, Pro Way Communications /files/File/S.%20Stoyanov_Festivals%20as%20a%20promotional%20tool%20for%20attracting%20tourists.pptx

Росен Василев, БФБ - /files/File/R.Vassilev_Botanical%20Tours%20as%20an%20education%20and%20promotional%20tool.pptx

M.Scuollos, UNESCO Greece - /files/File/M.Scoullos_Integrated%20Approaches%20and%20Methods%20for%20the%20Sustainable%20Management%20of%20Biosphere%20Reserves.pptx

M.Scuollos, UNESCO Greece - /files/File/M.Scoullos_Education%20for%20Sustainable%20Development%20(ESD)%20.pptx

М. Петров, БП "Сребърна" - /files/File/M.Petrov_Srebarna_BR.ppt

Катрин Томова, БФБ - /files/File/K.Tomova_Welcome%20to%20the%20Summer_University_BG_BBF.pptx

J.Baker - /files/File/J.Baker_Overview%20of%20MaB%20Programme.pptx

F.Lenzerini - /files/File/F.Lenzerini_Exchange%20of%20experiences%20and%20peer%20training%20among%20local%20stakeholders%20in%20BRs.pptx

F.Lenzerini - /files/File/F.Lenzerini_BR%20Branding%20Strategies.pptx

Елеонора Йосифова, БААТ -  /files/File/E.Yosifova_Sustainable%20tourism%20-%20mission%20possible.pptx

Десислава Димитрова, Slow Food  - /files/File/D.%20Dimitrova_Food%20Culture%20and%20Biodiversity%20Conservation.pptx

Сергей Александров, Национален парк "Централен Балкан"  - /files/File/S.Aleksandrov_CBBR.pptx

С. Недков  - /files/File/S_Nedkov_Ecocystem%20services.pdf

Резултатите от груповата работа и презентациите, представени на заключителното събитие, можете да намерите тук:

Група А - /files/File/Group_A_Joint%20communication%20project%20among%20Biosphere%20Reserves.pptx

Група B - /files/File/Group_B_Involving%20young%20people%20in%20BR.pptx

Група C - /files/File/Group_C_Enhancement%20of%20local%20products%20and%20tourist%20services%20for%20the%20sustainable%20development%20of%20the%20territory.pptx

Група D - /files/File/Group_D_Education%20for%20sustainable%20development.pptx


Списък на участници и техните контакти: /files/File/Contact%20List.pdf


 
Прес съобщения от всичките дни, можете да намерите тук: 

България ще е домакин на Летния университет на ЮНЕСКО

Посещение с кауза в биоферма Розино

Летният университет на ЮНЕСКО ще бъде в Биосферен парк “Централен Балкан”

Летният университет на ЮНЕСКО започва на 21 юли

Летният университет на ЮНЕСКО беше официално открит в гр. Карлово

Вторият ден на Летния университет на ЮНЕСКО беше посветен на екотуризма и на управлението на биосферните паркове

Ден 3 на Летен университет на ЮНЕСКО - устойчиво земеделие, вкусни местни продукти и бизнес в биосферен парк "Централен Балкан"

В ден 4 от Летния университет на ЮНЕСКО научихме повече за успешното брандиране и маркетинг на биосферните паркове

Ден 5 на Летен университет на ЮНЕСКО - заключителна сесия, занаяти и много интересни лекции

В шестия ден от Летния университет на ЮНЕСКО участниците посетиха НИХЗИ "Орешак" и Троянския манастир

На заключителната сесия на Летния университет на ЮНЕСКО бяха обсъдени перспективите пред биосферен парк „Централен Балкан“

Основен организатор на Летния университет на ЮНЕСКО е Българска фондация Биоразнообразие с подкрепата на: Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа във Венеция /BRESCHEМинистерство на околната среда и водите, Националния Комитет по програмата „Човекът и Биосферата“, МИО ГърцияДирекция на Национален парк „Централен Балкан“община Карловообщина Троян, Националната комисия за България на ЮНЕСКО, както и в партньорството с Шато КопсаРозино Органик Фармлифт „Сопот“хотел Каза АртНационално Изложение на Художествените Занаяти и Изкуства, с. Орешак, проект „Единение“ и ресторант Космос
Летен университет на ЮНЕСКО