bg en

Летен университет на ЮНЕСКО в България 21 - 28 юли

Между 21 и 28 юли, България за първи път беше домакин на Летния Университет посветен на Биосферните паркове по програмата на ЮНЕСКО „Човек и Биосфера“. В рамките на една седмица над 35 млади специалисти от 15 страни от целия свят имаха възможността да се запознаят с красотата на Биосферен парк „Централен Балкан‘, да научат повече за биосферите паркове и да обменят опит и идеи свързани с популяризирането на района и програмата като цяло. На края на събитието, участниците представиха своите предложения свързани с бъдещи проекти и съвместни инициативи насочени към: промотиране на местни продукти, ангажиране на младите хора в биосферните паркове, образование за устойчиво развитие и съвместни проекти за промотиране на програмата „Човек и биосфера".
 Основен организатор на Летния университет на ЮНЕСКО е Българска фондация Биоразнообразие с подкрепата на: Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа във Венеция /BRESCHE, Министерство на околната среда и водите, Националния Комитет по програмата „Човекът и Биосферата“, МИО Гърция, Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“, община Карлово, община Троян, Националната комисия за България на ЮНЕСКО, както и в партньорството с Шато Копса, Розино Органик Фарм, лифт „Сопот“, ресторант Каза Арт, Национално Изложение на Художествените Занаяти и Изкуства, проект „Единение“ и ресторант Космос.
Всички презентации, както и резултатите от груповата работа са налични на страницата на БФБ на този линк: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Leten-universitet-na-YuNESKO.c288?fbclid=IwAR0pzI69d7aY1X1WjKZsRDqDOoCYj0ogDtAIFcr16m_BJQgXB1EH5oLD4EI