bg en

Еко - Мрежа България

Еко - Мрежа България
Проектът „Еко - Мрежа България”: Природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблеми като опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци, е подкрепен финансово от Германската фондация за околна среда /DBU/ и се осъществява от Института за регионална география, Германия /IfL/, и българските партньори – Блулинк информационна мрежа и Българска фондация Биоразнообразие /БФБ/.

Целта му е да засили обмена на информация сред българските екологични НПО и да подпомогне работата им в мрежа чрез иновативни комуникационни средства, с което да подобри резултатите от тяхната дейност в проблемни сфери като:
1) Опазване на защитени зони и спазване на законодателството за тяхното управление;
2) Промишлено замърсяване (вредни емисии във въздуха, водата и почвата от настоящи или бивши заводи);
3) Битови отпадъци и проблеми с тяхното управление .

Дейностите по проекта включват:
• Организиране на национална конференция и провеждане на работни дискусии, които да свържат максимален брой неправителствени организации, представители на държавни и общински институции и международни организации за изработване на бъдещи съвместни стратегии по определените в проекта проблеми;
• Създаване на онлайн карта за документиране на нарушенията и на дейностите, свързани с опазването на околната среда. Картата ще представя и добри, и лоши примери, придружени със снимки, графики, видео и друга експертна информация;
• Организиране на срещи с представители на неправителствени организации от различни обществени сфери, с цел намиране на общи цели и стратегии за действие;
• Изграждане на еко мрежа от експерти, които да осъществяват спешни консултации по случаи на възникнали заплахи за околната среда;
• Организиране на обществени обсъждания на проекти и проблеми с голямо обществено и природозащитно значение, с цел привличане на обществеността и медиите за търсене на решения на възникнали конфликти и проблеми;
• Медийни участия и събития с цел повишаване на общественото съзнание и подкрепа на дейностите на природозащитните организации и граждански групи и др.

Период на изпълнение: Март 2011 - Август 2012;
Общ проектен бюджет: 207 000 €

 
листовка 287.34 KB (pdf) Свали