bg en

БФБ и ДНП „Рила” организират преброяване на дивите кози в Национален парк „Рила”

14.07.2006

Мероприятието е част от разработването на Националния план за дивата коза, който бе възложен на Фондация „Биоразнообразие” от Национално управление по горите.

Днес само неколкостотин диви кози обитават Рила и основна цел на плана е тяхното няколкократно увеличаване.

Балканската дива коза е европейски застрашен вид, който попада под защитата на Европейската Директива за хабитатите и от 01.01.2007 г. и на Закона за биологичното разнообразие. Въпреки защитата му в три национални парка и строго регулирания лов в Родопите, броят на дивите кози в България е много по-нисък от възможния, най-вече заради бракониерството.