bg en
Каргил
02.04.2024
Проучване и възстановяване на обществени чешми в чувствителни към засушаване райони
Недостигът на вода и сушите са нарастващи предизвикателства, които вече се усещат в отдалечените части на Варненска и Софийска област. Прогнозите за изменението на климата до 2050 г. предричат по-нататъшен спад на средните годишни валежи (със 7,5% за Черноморския басейн и 4,5% за Дунавския басейн), което се очаква да окаже отрицателно въздействие върху водните ресурси. 
Повече
back to school
06.03.2024
Back to school - кауза природозащита
"Back to school - кауза природозащита” е инициатива, чрез която студенти в сферата на природните науки от Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” се връщат в родните си училища, заедно с експерти от БФБ. Целта е да се провокира интереса на учениците към опазването на околната среда чрез серия от 4 занимания във всяко от избраните училища.
Повече
среща
11.01.2024
Зелени работни места за Европейския Зелен пояс - проучване на случая България
Проектът започва с проучване на ситуацията и събиране на информация за работещи добри примери за зелени работни места, предизвикателства и възможности за развитие на зелени работни места в районите: Странджа, Беласица, Западна Стара планина.
Повече
EGB
05.01.2024
Балкански път - две стъпки към другите
Един основен проблем на Балканите е, че хората са по-склонни да признаят Желязната завеса, отколкото Европейския зелен пояс (EGB). Дори човек да реши да започне да изследва региона, информацията е оскъдна, недостъпна онлайн, ненадеждна и актуална. Съществуващите туристически продукти не използват потенциала на природното и културно наследство, нито има достатъчно инвестиции в нова туристическа инфраструктура.
Повече
slapp
03.01.2024
Не обръщай другата буза: Устойчиви гласове в защита на околната среда срещу дела-шамари
Проектът е насочен към активисти, граждански организации и журналисти, обединени около каузата за опазване на българската природа. Чрез серия от инициативи и обучения проектът цели да създаде ключови умения в участниците за организирана реакция срещу делата-шамари, насочени срещу природозащитните организации и гражданското общество.
Повече
Вода за живот
01.05.2023
ВОДА ЗА ЖИВОТ
Мерки в подкрепа на достъпа до вода на общности, уязвими от климатичните промени

Описание: Проектът има за цел да демонстрира и приложи добри практики за пестене на вода сред местните хора в Орешник – село в най-сухата южна част на България, което става все по-уязвимо към продължителните периоди на засушавания, предизвикани от промените в климата. Намаляването на населението, увеличаването на средната възраст и високото ниво на безработица водят до значителна зависимост на местната общност от храната, която отглеждат в градините си.
Повече
Чаирите
12.04.2023
Чаирски езера
Едни от най-емблематичните торфища в България се намират при Чаирите езера в рамките на Натура 2000 защитена зона Западни Родопи. Част от тях попадат в защитена местност Чаирите.
Торфищата са невероятно разнообразни местообитания и могат да бъдат намерени на всички континенти. Покривайки само 3% от земята, те са супергероите сред екосистемите: поддържат биоразнообразието, пречистват водата, смекчават наводненията, сушите и съхраняват въглерод. 
Повече
re
16.01.2023
Микровлажните зони - извор на живот за дивата природа и хората
Изграждането на обществени чешми е древна традиция на Балканите. Такива чешми в селските и горските райони са важни за хората, добитъка и биоразнообразието. Те изграждат своеобразна мрежа от местообитания, ключови за защитени видове.
В последните години обаче много чешми, особено извън населените места у нас, са оставени без поддръжка. В същото време, заради промените в климата, засушаванията на много места стават все по-чести. 
Повече
лого
16.11.2022
Empower US
В България партньор е Българска фондация Биоразнообразие и пилотната крайбрежна зона на Атанасовско езеро и Бургас. Научната институция, с която ще работим в най-тясно сътрудничество е Лудвиг Максимилиан Университет в Мюнхен.
Повече
пеликан
06.10.2022
Да дарим за къдроглавия властелин на езерата
Целта на проекта е да се развие специална кампания за дарителство чрез емблематичния за Бургас къдроглав пеликан, за да се привлече вниманието на местните хора, да се ангажират младите хора и да се използват иновативни и креативни инструменти в подкрепа на каузата и да се развият нови ресурси за дарителство в общността.
Повече
поморие
05.05.2022
Живот за Поморийската лагуна
Проект „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ се осъществява от сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска фондация Биоразнообразие и биологична станция „Tour du Valat“, Франция с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз. https://lifeforpomorielagoon.eu/
 
Повече
Природата няма глас, тя има нас
06.10.2021
“Природата няма глас, тя има нас”

"Природата няма глас, тя има нас" цели да  повиши осведомеността относно ролята на гражданските организации в природозащитната сфера ( и по конкретно на коалицията “За да остане природа в България”, част от която е и БФБ) чрез редовна, проактивна, комуникационна кампания през традиционни и социални медии.

Повече
Game over? Do not let the Climate change end the game!
08.02.2020
Game over? Do not let the Climate change end the game!
Целта на проекта е да обхване тези взаимосвързаности между климатичните промени, живота и условията на планетата Земя и да проучи възможностите природата да помогне за адаптация с настъпващите промени като в същото време вниманието се насочи към личната отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат веднага.
Повече
ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА
08.02.2019
ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА
„Лагуната на живота“ е краткото име на проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания”/ LIFE17 NAT/BG/000558”, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Черноморски солници АД, Българско дружество за защита на птиците и „Заедно 2011“.  
Повече