bg en

Game over? Do not let the Climate change end the game!

Game over? Do not let the Climate change end the game!
08.02.2020
Описание: Без съмнение климатичните промени са едно от най-големите предизвикателства на съвремието ни, които все повече ще засяга човечеството през идните години.  В същото време, климатичните промени засягат пряко не само нас, хората, но и биоразнообразието, екосистемите на планетата, а от там и ресурсите и други „ползи“, които човечеството има от природата (напр. достъп до вода, храна, регулация и поява на нови вредители, болести и медикаменти,). Целта на проекта е да обхване тези взаимосвързаности между климатичните промени, живота и условията на планетата Земя и да проучи възможностите природата да помогне за адаптация с настъпващите промени като в същото време вниманието се насочи към личната отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат веднага. Проектът събира опита на участващите в партньорството организации: в проучване и опазване на биоразнообразието, информационно-образователни кампании и обществена ангажираност, в застъпничество и въздействие на политики, в подкрепа за развитие и подкрепа на едно от най-засегнатите от климатичните промени държави от Централна Америка. Общите усилия ще бъдат насочени в научно аргументирана, емоционална обърната към ЖИВОТА и в подкрепа на комуникационна кампания, използване на игрови подход и дигитални технологии и директна подкрепа за МЛАДИТЕ хора и техните ДЕЙСТВИЯ, ИДЕИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ.
 
Водещ партньор: CEEweb for biodiversity

Партньори: Проектът се изпълнява от общо 10 партньора от 8 държави: България, Румъния, Германия, Словакия, Чехия, Литва, Латвия и Унгария. В партньорството е включена и комуникационна компания – PersonaR LTD.

Асоциирани партньори в България: Junior Achievement Bulgaria  YoutHub Association

Финансиране: Програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия

Продължителност: 1.11.2019 – 30.10.2023 г.

Проектен екип на БФБ: Йорданка Славова, координатор проект, Десислава Живкова, финансов асистент

Търсят се: експерт „комуникации“, помощник-координатор 

Цел на проекта: Повишаване на осведомеността на младите хора в осем държави-членки (Bg, Cz, De, Hu, Lt, Lv, Ro, Sk) относно изменението на климата, връзката му с екосистемите и техните услуги и тези въздействия върху живота на хората.

Проектни дейности: Предвидени са 4 групи дейности, както следва:

1. Информационни дейности. Освен по-традиционни комуникационни дейности като разработване на уебстраници и интензивна комуникация през социалните мрежи и разнообразни тематични комуникационни и рекламни материали, се предвиждат множество артистични дейности (напр. импротеатър, графити), събития (годишни награди на опазвнае на биоразнообразието и активност в борбата с климатичните промени), квалификационни курсове за учители и адаптиране на образователни материали за ползване в училище, онлайн курсове, разработване на игра, интерактивна изложба в партньорство с музеи, както и изработване на 4 пълнометражни видеа (едното от тях в България) и множество кратки клипове, графики и т.н. Ще имаме възможност да поканим и говорители от едни от най-пряко засегнатите от климатичните промени държави от Латинска Америка.
 
2. Въвличане на Multipliers. Разширяване на подпрепата и достигане на посланията до нови групи чрез въвличане, обучаване и подпомагане на инициативите на младежи- посланници на природата, обучение за журналисти, въвличане на известни блогъри и хора с влияние в социалните мрежи. Ще имаме възможност да осигурим досег от първа ръка на младежи, журналисти и инфлуенсъри в мисия в Латинска Америка, по време на която да се запознаят лично с въздействието на климата върху хората и природата там.
 
3. Активизиране на младежи и възрастни за реални действия. Целта е да се достигне до индивидуални и колективни действия, както и до политически решения, които да овладеят и намалят въздействието върху климата и загубата на биологично разнообразие и услуги. Дейностите включват: включване на доброволци в организацията на различни събития събития с цел намаляване на въздействието им върху околната среда, включване в доброволчество и практическо обучения за климатичните промени в специално организирани лагери сред природата, разработване и популяризиране на мобилно приложение за измерване на личното въздействие и ежедневни навици, възможност за дарения за дейности за адаптация на климатичните промени в Централна Америка, застъпнически дейности, насочени към националните и европейските институции, взимащи политическите решения за климата (срещи на национално ниво, както и в Брюксел, с представителите на младите посланици, стартиране на европейска петиция).
 
4. Координация, мониторинг и отчитане на проекта. За осъществяване на дейността ще бъдат организирани онлайн и лице в лице срещи, регулярен преглед на постигнатите дейности и резултати и отчитане пред Европейската комисия. В същото време, във всички групи проектни дейности е заложен принцип на взаимно обучение и обмяна на опит между партньорите в проекта, между младежите – посланици в различните държави и между комуникационния партньор PersonaR и комуникационните експерти в организациите.