bg en

Заседание на УС на БФБ на 13 юни 2023 г.

среща
12.05.2023
На 13.06.2023 г., от 11.00 до 14.00 часа , в социалното пространство ЩРАК, гр. София, ул. Христо Белчев № 3 ще се проведе среща на Управителния съвет на Българска фондация Биоразнообразие, ЕИК 121540285 при следния дневен ред:
                      
  1. Представяне на отчет за дейността на Фондацията през 2022 г.
  2. Представяне на финансов отчет за 2022 г.
  3. Обсъждане на постъпила молба за освобождаване на изпълнителния директор – Румяна Иванова.
  4. Разглеждане на кандидатура за нов изпълнителен директор на БФБ.