bg en

Обучения по екологична свързаност бяха организирани от БФБ по проект SaveGREEN

re
20.12.2022
Като част от своята програма за подобряване на осведомеността и изграждане на капацитет по темата екологична свързаност БФБ проведе три обучения за периода 14 - 16 декември по проект SaveGREEN.

Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион. 

Първите две обучения бяха организирани на 14 декември - със студенти от УАСГ и на 15 декември - със студенти от Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 

Последното обучение беше на 16 декември с участието на представители от горското стопанство в гр. Дупница.

Всяко обучение се състоеше от до 4 часа програма - комбинация от теоретични и практически аспекти на екологичната свързаност и процедурите по ЕО и ОВОС за осигуряване на екологична свързаност на транспортната инфраструктура. Събитията приключваха с активни и ползотворни дискусии.

На 18 декември беше организирано и посещение на съоръженията за преминаване на животни при магистрала "Струма", ЛОТ 1 с участието на представители на неправителствени организации, фирми и докторанти, последвано от лекция за тези, които не бяха присъствали на обученията.

Участниците бяха запознати с предназначението и характеристиките на мерките за дефрагментиране, включително надлез, подлез, виадукт и ограда. Обсъдени бяха и земеползването на прилежащите територии и ландшафта. Екипът и експертите на BBF представиха мониторинга на функционирането на тези смекчаващи мерки, създадени като част от проекта SaveGREEN.

Общо 81 различни участници взеха участие в програмата за изграждане на капацитет. Като за мнозинството от участниците се запознаха с проблемите на екологичната свързаност и с мерките за дефрегмантиране за първи път.

Повече за проекта SaveGREEN можете да научите от официалния уебсайт на SaveGREEN www.interreg-danube.eu/savegreen, от уеб страницата на БФБ, както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии.