bg en

Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО

kod
30.12.2021
"Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО" цели по нов и иновативен начин, чрез търсене на тайници със съкровища от загадки и образователни елементи, да популяризира соленото Атанасовско езеро край Бургас, като въвлече, ангажира и информира нови хора за тази ценна природна територия, влиянието на климата и проблемите с нейното опазване.

Водещ партньор: Българска фондация Биоразнообразие (БФБ)

Финансиране: Проектът се изпълнява с подкрепата на програма Виваком регионален грант по съвместна дейност с проект GAME ON: Don’t let climate change end the game! и програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия

Продължителност: 1.04.2021 – 31.12.2021 г.

Проектен екип на БФБ: Петър Ванев - координатор проект, Радостина Ценова - комуникационен експерт
 
Цел на проекта: 
Да популяризира Атанасовско езеро, създаването на продукти с добавена стойност и дейностите, които се провеждат за опазването му като  успешен модел за въвличане на хора и печелене на поддръжници за запазване на това диво място за бъдещите поколения.
 
Описание:
Атанасовско езеро е пример за опазена природа, в рамките на интензивна градска среда (Бургас). Това е мястото с най-много наблюдавани птици в България – 333 вида, 82% от които са включени в Червената книга, и същевременно едно от най-редките и уязвими природни местообитания у нас и в Европа – крайбрежна лагуна. Местоположението на езерото в атрактивна територия на брега на Черно море с висока инвестиционна стойност и нестихващ интерес за урбанизиране и застрояване на крайбрежните ни територии са заплаха за екологичното равновесие в лагуната. Търсенето на тайници със загадки ще повиши по нестандартен начин информираността на обществеността на местно и национално ниво, ще провокира интерес към защитената територия и образованост за нея.
 
Предвидени са следните дейности:

1. Създаване на продукт с добавена стойност: изграждане на мрежа от скрити съкровища, позиционирани на ключови точки в района на Атанасовско езеро. Всяко „съкровище“ ще е под формата на тайник (стандартен, сливаш се с природата или невидим на пръв поглед) и местоположението му ще бъде описано върху специално проектирана карта на езерото. На всяка локация, забавни загадки ще образоват търсачите за важността от опазване на тази природна територия и ефекта на климатичните промени и прекомерната урбанизация върху равновесието ѝ.
 
2. Информационна и образователна дейност: всеки търсач ще има възможност да попълни „куиз“ от въпроси на гърба на картата, като отговорите ще са скрити в тайниците по маршрутите. Символични награди ще получат участниците, отговорили правилно и показали картата си в център „симБиотично“ на брега на Атанасовско езеро или в офиса на БФБ в Бургас. Търсачите на съкровища ще могат да изберат от два маршрута, в зависимост от това дали са пеша или с велосипед.
 
3. Привличане на поддръжници на Атанасовско езеро: Търсенето на съкровища винаги е придружено с доза усилия, както физически, така и умствени, а удоволствието от наградата за положения труд създава чувство за ценност и съпричастност. Вярваме, че търсенето ще доведе до директно опознаване на района и получената ценност ще остане в новите посетители на Атанасовско езеро като награда за натрупаните знания. Веднъж осъществен, проектът ще може да се мултиплицира в района на другите две бургаски езера Вая и Мандра, както и на други места в България. В допълнение, всички локации на тайници ще бъдат качени в световната платформа за търсачи на съкровища „GeoCaching“, което ще привлече чуждестранните посетители на Бургас към тайниците и забележителностите на Атанасовско езеро, и към спонсора Виваком.

Инициативата ни цели да привлече 500 нови посетители през активния сезон (юни - август 2021), стартирайки с публично събитие за представяне на проект „КОД СОЛЕНО“ пред медии и граждани.
Основната ни целева група ще са млади хора между 15 – 35 г. (ученици, студенти и млади семейства). Възнамеряваме да се свържем с училищата от Бургас и района, като им представим възможността да организират групово търсене на съкровища с образователна цел за техните ученици.