bg en

Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО

код солено
Ако сте запален търсач на съкровища и сте увлечен от геокешинга, може да разгледате нашата карта на Атанасовско езеро, да сканирате QR кодовете и да откриете тайниците, които сме скрили на трудно забележими места в района. Открийте всички 10 тайници, отговорете на загадките и попълнете отговорите на гърба на картата и елате в симБиотично, за да си получите наградата. 

Проектът "Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО" се осъществява с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund и в рамките на LIFE проекта „Лагуната на живота“, който БФБ изпълнява за опазване и възстановяване на Атанасовско езеро, заедно с Черноморски солници АД, БДЗП и Заедно 2011.
 
карта лице 470.87 KB (jpg) Свали
карта гръб 461.2 KB (jpg) Свали