bg en

Последна среща за учебната година в ОУ Христо Смирненски, Червен бряг

Снимка Червен бряг
04.06.2024
На 23 май 2024 г. гостувахме за 4 път в ОУ ”Христо Смирненски” гр. Червен бряг. 


Въпреки дъждовното време, успяхме да организираме последната си среща с учениците от 4-7 клас от ОУ Христо Смирненски в Червен бряг. Практическото занимание беше насочено към опознаване на растителното биоразнообразие в градска среда. 

Акценти в обучителното занимание бяха:
  • Работа с микроскоп. Изучаване на устройството на растенията.
  • Макроскопски препарати - хербарии и събрани материали от околностите на училището. Изучаване на устройството на растението, формата и структурата на неговите органи. 
  • Методика за изработване на хербарий. Защитени растения и за какво трябва да сме внимателни при събиране на материали от природата.
  • Запознаване с интересни свойства и приспособления на растенията.
  • Ролева игра по казуси. Запознаване на учениците с възможностите на гражданското общество през ролева игра по казуси.
Дори в градска среда, можем да наблюдаваме изумителните приспособления и свойства на растенията. Част от растителни видове, които обсъдихме, бяха:
- обикновен (Geranium macrorrhizum) и зловонен (Geranium robertianum) здравец като пример за овласиняването и етеричните масла при растенията като предпазващо средство от екстремни условия на средата и тревопасни животни;
- черница (Morus alba) и бръшлян (Hedera helix), при които показахме хетерофилия - разнолистие, характерно за някои видове растения, които макар и с различни по форма листа си остават един биологичен вид;
- тлъстига (Sedum sp.)  - сукулентно растение - показахме много плитката му коренова система и способността му за сметка на това да натрупва запаси от вода в стъблото и листата си;
- бял равнец (Achillea millefolium) и конски кестен (Aesculus hippocastanum), чиито листа са сложни;
- секирчета (Lathyrus spp.), лоза (Vitis vinifera) и полска поветица (Convolvulus arvensis), които имат мустачета или увивно стъбло за да се “катерят” по други растения и да достигат до повече светлина;
- градско омайниче (Geum urbanum), чиито корени имат аромат на подправката карамфил;
- мак (Papaver rhoeas) чиито нежни цветове гледахме под микроскоп и правихме снимки;
- салкъм (Robinia pseudoacacia) и гледичия (Gleditsia triacanthos) при които гледахме перести листа;
- айлант (Ailanthus altissima) като инвазивен вид и други.Получените знания ще им помогнат да осъществяването на поставената им задача за лятото - изработване на картини от цветя, събрани от района на града. Планираме есента да направим изложба от картините в местното читалище. С тази допълнителна инициатива, целим да създадем среда, в която учениците да имат възможността да предадат нататък и да запознаят гражданите на града с екологичните проблеми в района.


По време на втората част на събитието учениците бяха разделени по групи на случаен принцип. Те работиха чрез ролева игра върху актуални теми:
Защо е забранено да се берат цветя в националните паркове?
Какво бихте направили ако забележите, че някой го прави?
Защо е забранено да се докосва водата в Рилските езера?
Какво ще направите ако забележите, че някой изхвърля боклука в реката или ако се извършва сеч без ясно видими документи?В извънкласния урок се включи бивша ученичка, като помощник лектор на екипа на БФБ, както и специалист в областта на ботаниката. Уроци като този, в който студенти в биологичните науки се връщат в своите училища и изнасят презентации и работилници, заедно с ментори от Българска фондация Биоразнообразие, се организират с подкрепата на Виваком регионален грант по проект „Back to school – кауза природозащита“. Дейностите се реализират в три училища в София, Червен бряг и Велико Търново.