bg en

Ново мобилно приложение е разработено по проект SaveGREEN

Qfield
01.11.2022
По проект SaveGREEN беше разработено ново мобилно приложение Qfield. QField е базисно приложение с отворен код, разработено от OPENGIS.ch и позволява на потребителите да настройват на своите работни станции карти и формуляри в QGIS и да ги използват на терен чрез приложението QField. Това е полезен инструмент за всички, които искат да правят мониторинг на дивата природа чрез мобилния си телефон.

Проектът SaveGREEN ще добави собствен слой към това приложение. Разработката се ръководи от Агенцията по околна среда – Австрия.

Отправна точка на тази дейност е концепцията, че всяка пилотна зона има свой собствен набор от параметри, които определят най-пълно и точно характеристиките ѝ за целите на проекта. Тези параметри могат да бъдат качени в приложението, което помага при наблюдението им на терен.

По-късно събраните данни ще бъдат синхронизирани в Интегрираната информационна система за биоразнообразие на държавите от Карпатския регион, CCIBIS. Завършените карти с резултатите могат да се използват за вземане на решения или друга научна работа, при срещи със заинтересовани страни, а също и за оценка и планиране на трансгранични зони.

Приложението е част от дейностите по проект SaveGREEN. Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.
Повече за дейностите и за асоциираните му партньори можете да научите от официалния уебсайт на SaveGREEN www.interreg-danube.eu/savegreen, от страницата на БФБ, както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии.