bg en

Не обръщай другата буза: Устойчиви гласове в защита на околната среда срещу дела-шамари

slapp
03.01.2024
Описание: Проектът е насочен към активисти, граждански организации и журналисти, обединени около каузата за опазване на българската природа. Чрез серия от инициативи и обучения той ще създаде ключови умения в участниците за организирана реакция срещу делата-шамари, насочени срещу природозащитните организации и гражданското общество.

Броят на делата-шамари в Европа расте, като този похват се утвърждава все повече и повече като част от арсенала на големи бизнеси, предприятия, политици и местни власти срещу гражданския активизъм. Става дума за т.нар. стратегически дела срещу участието на обществеността, известни също като дела-шамари (абревиатура от английското SLAPP или "шамар"). 

Партньори: Български център за нестопанско право (водещ партньор), Българска фондация Биоразнообразие

Продължителност на проекта: 01.12.2023 - 30.06.2024 

Финансиране: € 15 000

Донор: Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Холандския хелзинкски комитет

Екип: Петя Шереметова, Румяна Иванова, Йорданка Славова

Проектни дейности:
- Оценка на нуждите и на актуалното състояние - Интервюта с най-малко 6 представители на НПО за актуалното състояние, изготвяне на кратък доклад за основните проблеми/заплахи, стоящи пред активистите, ангажирани със защита на околната среда.
- Обучения за защита срещу дела шамари - ще бъдат проведени две обучения в София и Бургас за 15 участника във всяко. Програмата на обученията ще включва теми като: как да разпознаваме делата шамари; механизми на противодействие на подобни дела и др. 
- Изграждане на анти-SLAPP коалиция - Онлайн уебинар-дискусия с 40 участници за формиране на коалиция за реакция при заплахи от SLAPPs. Изготвяне на препоръки към властите. Популяризиране на механизми за коалиране и докладване в релевантни платформи – например, Coalition Against SLAPPs in Europe (https://www.the-case.eu/).
- Дейности по популяризирането на проекта