bg en

Изграждане на по-силни екосистеми за социалните предприятия в Европа

конференция
03.04.2023
Наш екип участва в международната конференция на 3 и 4 април 2023 г. в Impact Hub Атина озаглавена „Изграждане на по-силни екосистеми за социалните предприятия в Европа“, която се организира от партньорите на европейския проект SE HUBS – Co-creating Hubs for Social Enterprises. 

Целта на конференцията е да допринесе за изграждането на по-силни екосистеми за социалните предприятия като подчертае значението на работата в мрежа чрез изложба на открито за социални предприятия и центрове от България, Гърция, Италия и Полша и предложи области за по-нататъшно развитие на социалните предприятия, приведени в съответствие с Плана за действие за социална икономика на Европейската комисия.

Проектът SE HUBS – Съвместно създаване на центрове за социални предприятия, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, разработи и пилотира в продължение на две години четири иновативни модела за съвместно създаване на центрове на социални предприятия, които предоставят цялостна подкрепа, ноу-хау и обучение към социални предприятия в България, Гърция, Италия и Полша.

Румяна Иванова и Петър Ванев от БФБ ще представят опита ни в създаването и разработването на нашето социално предприятие - "Природа в кутия". Нашите партньори от БЦНП ще представят съвместното ни пространство за социални предприятия ЩРАК в София, което вече събира под един покрив усилията на различни екипи от цялата страна, дава възможност за организиране на събития, работилници и базари и се надяваме да става все по-популярно и важно за социалната общност у нас. 

Утре на Конференцията предстои кръгла маса с дискусии как да се подобрят политиките на европейско ниво за социалното предприемачество.

Партньорите по проекта разработиха визията за съвместно създаване на центрове за социални предприятия чрез проучване и картографиране на съществуващите организации, центрове и програми за обучение на техния персонал в техните страни. Бяха идентифицирани и проучени добри практики и 48 ролеви модела. Оживиха центрове за съвместно създаване на социални предприятия чрез обучение на повече от 80 души, работещи в социални предприятия и пилотно обучение чрез проследяване на работата с участието на 24 стипендианти и 24 приемащи организации от България, Гърция, Италия и Полша и създаването на четири базирани в общността физически пространства за социални предприятия.