bg en

Годишни награди на биоразнообразието

Годишни награди на биоразнообразието
БФБ присъжда Годишни награди за биоразнообразието от 2006 година с идеята да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. БФБ обявява набирането на номинации за Годишни награди за биоразнообразието и климата 2023Очакваме номинации във всички категории, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки до 10 юли.