bg en
Eurobird
19.07.2022
Проект "Евробърд"
Донор: Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики KA202 - Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Начало на проекта: 01-11-2019 Край на проекта: 30-04-2022
Продължителност - 24 месеца (удължен)
Водеща организация: IRMA SL- Instituto de Restauración y Medio Ambiente, Испания

Партньори:
Българска фондация Биоразнообразие, България 
Испанско орнитологично дружество, SEO, Испания
Чешко общество по орнитология, Република Чехия
CoraNE - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina, Португалия

Цел на проекта:
Общата цел на проекта Eurobird е насърчаване на наблюдаването на птици като средство за опазване и устойчиво използване на биоразнообразието в Натура 2000
„Бърдуочинг“ е „наблюдаване с цел наслада на диви птици в естествената им среда“. Понятието произлиза от английските думи „bird“ (птица) и „watching“ (гледам). Всеки начинаещ преводач ще го определи като „птицегледане“, но за добро или лошо, такава дума в българския език няма.
Бърдуочинг туризмът е развлекателна дейност, свързана с пътуване за наблюдаване на птици в тяхната естествена среда с цел получаване на наслаждение от намиране и определяне на възможно най-много и най-интересни видове. През последните години този вид туризъм преживява безпрецедентен бум и се превръща в източник на заетост и поминък в различни европейски страни.
Тази тенденция трябва да бъде използвана и в държави с голям потенциал като България, затова Българска фондация Биоразнообразие участва в проект Евробърд по програма Erasmus+ и заедно с партньори от Испания, Чехия и Португалия разработи нови методи на обучение, които да позволяват на заинтересуваните да получат знания как да създадат атрактивни преживявания в бърдуочинг туризма.
Понастоящем в Европа няма одобрен процес на сертификация, който да отличава бърдуочър с по-специално образование от друг, който е просто любител птиците.

Постигнати резултати
Всеки, който има интерес по темата може да посети сайта на проекта, https://sites.google.com/view/eurobirdproject/ , профилите му в социланите мрежи https://twitter.com/eurobirderasmus и https://www.facebook.com/Eurobirdproject-234779394511554
или да се запознае с разработените ресурси:
 
  1. Методическо ръководство за орнитологичен/ бърдуочинг туризъм
https://sites.google.com/view/euro-bird-bg/p%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
  1. Мултимедийни материали със свободен достъп за обучение по орнитологичен туризъм.
https://sites.google.com/view/euro-bird-bg/p%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8#h.bcubfmpnzm9v
  1. Дистанционен обучителен курс за наблюдение на птици на платформа Moodle на английски и испански
https://sites.google.com/view/euro-bird-bg/p%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8#h.em3j08n41gtq
  1. Дизайн на учебна програма: Валидиране и признаване на две единици резултати от учене по специалност Орнитологичен (бърдуотчинг) туризъм в мрежата Натура 2000
ЕРУ 1: Интерпретиране на природното наследство, свързано с живота на птиците в мрежата Натура 2000.
ЕРУ2: Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и посетители и проектиране на бърдуотчинг турове.
https://sites.google.com/view/euro-bird-bg/p%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8