bg en
down
30.12.2021
Описание: Проектът DOWN TO EARTH цели да обедини изкуството, образованието по природа и студентското лидерство за повишена информираност за устойчив начин на живот в общността на Американски университет в България и извън него, чрез съвместни дейности на Фондацията и студентите от AUBG Sustainability club, като създаване на стенописи, уеб семинари, предизвикателства и събития.
Водещ партньор: Българска фондация Биоразнообразие
 
Партньори: Sustainability club към Американския университет в България (Благоевград)
Финансиране: Small grants program of U.S. Embassy – Sofia

Продължителност8.02.2021 – 31.12.2021 г.

Проектен екип на БФБ:
Петър Ванев - координатор проект
Александър Николов - комуникационен експерт

Цел на проекта: Със забързания живот на съвременното ни общество често забравяме колко зависими сме от природата. Настоящата криза с COVID-19 ни показа колко е важно да забавим и да се грижим за здравето на нашата планета. В същото време сме изправени пред сериозна криза, която засяга образованието, малкия местен бизнес и сектора на изкуствата и културата. Ние вярваме, че младежкото лидерството може да предизвика лични и политически промени, които да допринесат за възстановяване на загубените връзки и ползи от природата.
 
Проектни дейности

1. Предизвикателства за студентската общност. Съвместно с нашите партньори от Sustainability club към Американския университет в България ще стартираме най-малко 3 предизвикателства за студентската общност.  Предварително набелязани теми за предизвикателствата са „конкурс за идеи за малки визуализации“, които да обръщат внимание на ползите от опазените природни ресурси, като най-добрите идеи за визуализации ще бъдат реализирани в кампуса; „втори шанс на старите дрехи“,  събиране на идеи за визията на стенопис в кампуса „визия за устойчивост“, които най-харесваните предложения ще имат шанс да бъдат включени в стенописа.
 
2. Информационни уеб семинари: Ще организираме поне 6 онлайн срещи на студенти с експерти по теми, свързани с изменението на климата, връзката между човека и природата и устойчивия живот. Ще поканим лектори от България, САЩ, но и от регионите, от които идват студенти, които са членове на Клуба за устойчиво развитие.
 
3. Създаване на стенопис в кампуса на AUBG: Докато повечето стенописи, свързани с опазването на природата, изобразяват унищожаването и фаталните резултати от изменението на климата и човешката дейност, ние насочихме вниманието си към положително послание, което ще тълкува жизненоважната връзка между човека и природата на планетата като ключова характеристика за осигуряване на човешкото благополучие.
 
4. Организиране на събитие за откриване/представяне на стенописа. В зависимост от епидемиологичната обстановка, ще организираме публично събитие на открито, интерактивно шоу или индивидуално приключенско предизвикателство, което ще бъде заснето и разпространено отвъд границите на кампуса чрез социалните мрежи. В откриващото събитие ще вземат участие и други клубове от АУБ. Чрез събитието  ще привлечем още внимание към темата на проекта, ще повишим разбирането за климатичните промени и устойчивото развитие и ще популяризираме извършените дейности.
 
5. Организиране на комуникационна кампания. Информационните дейности ще започнат от студентите, които координират проекта, ще достигнат първо до студентската общност в АУБ и ще се разпространят в Благоевград и извън него. Специален фокус в нашата комуникационна стратегия са предизвикателствата, създаването и отварянето на стенописи, както и експертни лектори и теми.
 
Дейностите по проект „Down to Earth” са част от дългосрочна програма на БФБ за информиране и въвличане на млади хора в дейности за намаляване на климатичните промени, опазване на природните ресурси и осъзнаване на ползите от запазената природа за човечеството. Партньорството с клуба по устойчиво развитие (Sustainability club) ще може да бъде продължено в дейностите по проект „Game on”, съфинансиран от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.