bg en

Доброволческа акция на служители на HPE и БФБ в подкрепа на местният туризъм в Коньовска планина

божур
20.07.2023
Петдесет млади и ентусиазирани служители на HPE отделиха време в почивния си ден да подпомогнат популяризирането на една особени красива защитена местност – находище на див божур „Янковец“.

С общи усилия, в дъжд и пек маркирахме 13 км.кръгов маршрут между село Извор и находището на божурите. Защитената местност се намира сравнително близо до София и привлича все повече посетители, за които е важно да могат безопасно и отговорно да се насладят на природните дадености. В центъра на селото ще се постави информационна табела с карта на района и маршрута и научно-популярна информация за дивия божур и защитената територия.

Акцията беше съгласувана и координирана със Община Радомир и кметството на с. Извор и се ръководи от БФБ в качеството ни на стратегически партньор за околна среда на HPE.
Тенденцията служители на фирмите да полагат доброволен труд за истински, отговорни към природата акции се засилва многократно в последните години и ни дава надеждата, че все повече хора виждат смисъла във нашата работа и са готови да дадат своя принос, своето време и свои средства, за да помогнат.
--