bg en

БФБ обяви 2024 за Година на Живите пясъци!

Дюни - Ропотамо
01.01.2024
Преди дюните да се превърнат в нарицателно за хотелски комплекси, ресторанти и преместваеми обекти с бетонни основи, те са били оазис на биоразнообразие на границата между морето и горите. Дюните все още са живи на малкото места по Черноморието ни, които не са разорани и бетонирани.

Дюните не са просто купчина пясък. Те са удивителен природен комплекс, резултат от непрекъснатото взаимодействие на морето, пясъка, вятъра и живата природа. 

Вълните избутват пясъка нагоре към плажа, след което той се движи около брега и с помощта на вятъра образува дюни. Ако има препятствия на брега, по-големите пясъчни зърна ще се отложат пред тях и ще бъдат избутани нагоре, а по-малките се отлагат зад препятствията. Докато този процес продължава, се натрупват пясъчни хребети, които с течение на времето стават все по-високи и обширни. Колкото по-силен е вятърът и по-мощни зимните морски бури - толкова по-високи са дюните! Тъй като вятърът винаги се променя, дюните също винаги се променят, растат и се изместват…


Дюните са пазителите на бреговете! 

Те могат да предпазят местообитанията и да защитят човека и неговите дейности от крайбрежни наводнения и от най-бурните ветрове. Те също помагат за спиране или забавяне на ерозията на плажа; когато пясъкът се отлаха в дюните по-бързо отколкото се отмива от плажа, той се “съхранява” и помага за поддържането на ивицата в бъдеще. Здравите дюни осигуряват местообитания за редки и завладяващи диви животни като земноводни, влечуги, насекоми, птици и невероятни растения, които се нуждаят от подвижния пясък или от убежищата на дюните, за да оцелеят! Повечето от обитателите на дюните са толкова приспособени към суровите условия на пясъците, че не могат да живеят извън тях. 


Те са прехода на морската екосистема към сушата и здравето им е от особено значение за състоянието на останалите крайбрежни местообитания.

Едни добре запазени дюни като тези в района на Аркутино поддържат цял комплекс от местообитания в съседство. Лагуните и местообитанията на солянката в устието на р. Ропотамо, блатото с водните лилии, лонгозните гори и други не биха били запазени, ако тази дюна не беше защитена и включена в границата на резервата “Ропотамо”. По този начин се осигурява целостта на цялата екосистема и се гарантира функционирането й. Ние, от Българска фондация Биоразнообразие работим от дълги години за опазването на тези ценни местообитания и видовете, които зависят от тях. Решени сме да продължим работата си и през тази година като пренесем добри практики, дали резултат в опазването на дюните на други места в света, по нашите брегове и като информираме обществеността за огромното им значение и уязвимост!

За да се случи всичко това успешно, започнахме и кампания за набиране на средства , част от която е и календара ни с кауза, който през 2024-та е посветен на Живите пясъци.
Ако искате и вие да помогнете за опазването на Живите пясъци - можете да направите дарение, чрез някои от начините описани в сайта!