bg en

БФБ на Фестивала на кестена

щанда на БФБ
18.10.2023

Фестивалът на кестена се провежда за юбилеен,10-ти път в с.Коларово, намиращо се в полите на планината Беласица. Събитието се организира от Дирекцията на Природен парк „Беласица“ и партньори-съмишленици, сред които традиционно е и Българска фондация Биоразнообразие. Неговото начало е поставено по време на разработването на Плана за управление на Природен парк „Беласица“ през 2012 година, в което вземат участие и някои експерти на БФБ. Българска Фондация Биоразнообразие има основополагаща роля при създаването на Природен парк „Беласица“ през 2007 година и задаването на посока на работа на парковата администрация.

Природен парк "Беласица" е създаден с цел опазване на:

- вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica) и обикновен кестен (Castanea sativa), както и естествени чинарови местообитания;

- защитени и ендемични растителни и животински видове;

- уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.

Особен интерес представляват вековните кестенови гори, които са рядко за България и приоритетно за опазване местообитание според Директивата за местообитанията на Европейския съюз.

БФБ участва всяка година с щанд, на който посетителите могат да се запознаят с работата на Фондацията в региона и на национално ниво, да си закупят сувенир или продукт с кауза. За децата подготвихме образователни игри на таблет на тема „Мисли кръгово“, клиамтичната игра Тера Футура, редене на пъзел „Кестен“, изработване на маска на диво животно, обитаващо планината, оцветяване на шаблони с листа от различни видове дървета.б

Осемте села в Подгорието – Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене, се включват във фестивала със собствени шатри, където са подредени традиционни ястия, плодове и зеленчуци, кестенов мед, а представителите им носят типични народни носии и аксесоари от този край. Със специална програма от фолклорни песни и танци от района участват всички читалища на селата от Подгорието. Експертите от парка и местни туристически водачи организират преходи по маршрути, а последните години във фестивала се представят и участници от съседните държави, на чиите територии се простира Беласица. Целта на фестивала е да представи както природата, така и културата на региона, да привлече нови приятели на Парка, да бъде празник за цялата общност.