bg en

25 младежи от 6 страни изучават природното и културно богатство на Странджа и Южното Черноморско крайбрежие в лагер, посветен на климатичните промени

Марина река
07.06.2023
Странджа е перфектната класна стая за изучаване на опазването на биоразнообразието! Неслучайно дълги години Българска фондация Биоразнообразие работи за номинирането на Странджа за Биосферен парк по програмата "Човек и биосферата" на Юнеско. Това доведе до прекатегоризирането на резерват Узунбуджак през 2017-та и оттогава той се отвори за хората - на база опазеното природно и културно наследство.

Същевременно Странджа и районът на Черноморското крайбрежие са места, където ефектите от климатичните промени се усещат изключително силно и се отразяват на биоразнообразието в района. Тъкмо тази комбинация беше и причината лагерът на БФБ, посветен на климатичните промени да се проведе именно тук.

Последните 4 дни бяха истинска разходка във времето за участниците, които се потопиха в Терциера, изследвайки съхранените гори на първия резерват у нас - “Силкосия”. Там, благодарение на експертите от Природен парк “Странджа”, успяха да наблюдават редица реликтни видове, които на територията на целия Европейски съюз се срещат единствено в Странджа - като зелениката, странджанското бясно дърво, пухестото горянче и др.
Голямо внимание беше отделено и на опазените традиции и културно наследство, а младите учени успяха да съпреживеят една от най-големите магии на Странджа - нестинарските танци в с. Българи.

Завръщайки се към предизвикателствата на нашето време, младежите научиха за променящия се климат в региона и мерките, които лесовъдите от Държавните горски стопанства  в Кости и Малко Търново прилагат за справянето с тях. Такива са например подмяната на иглолистни култури с традиционни за региона широколистни видове и работата в горите по Саарланския метод, при който се отглежда по-качествена дървесина като максимално се щади природата.

Любопитно за младежите беше и посещението на Черноморското крайбрежие край Синеморец и най-вече дюнните местообитания, обагрени в нежните цветове на защитени растения като морския ранилист и крайморското чадърче.

Последните два дни от лагера са с фокус върху друга много важна за Българска фондация Биоразнообразие тема - влажните зони. Международната група посети Атанасовско езеро, където научи повече за възможностите за поддържане на симбиозата човек - природа, но и за интересните промени в биоразнообразието, свързани с климатичните промени. Една от тях е промяната на видовия състав на птичето многообразие  - например целогодишното присъствие с  хиляди индивиди от вида Розово фламинго. След посещението на „симБиотично“ младежите се потопиха в лугата и се намазаха с калта на езерото, а после на Укритието за наблюдение на птици ги очакваше приятна изненада. Децата от ОУ „Ал. Георгиев - Коджакафалията“ бяха подготвили благотворителна акция и разпродаваха бисквитки с форма на пеликан и фламинго, за да наберат средства за забавните игри и табели, които подготвят за Пътеката на саблеклюна. Естествено всичко бе изкупено за минути ????

Днес младежите ще посетят Природозащитен център Пода на БДЗП и ще анализират всичко научено и видяно в България.

Лагерът се организира по проект “Game On | Don't let climate change end the game!” с подкрепата на програма DEAR на Европейската комисия. Партньор по проекта в България е Българска фондация Биоразнообразие.

За повече информация: Йорданка Славова, БФБ – 0896798902
снимки Ива Георгиева, БФБ